Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

    
:: สารบัญเว็บ ::
:: ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ ::

  ประวัติจังหวัด
 
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลGIS
  แผนที่ท่องเที่ยว
  อุทยานพนมรุ้ง
  ปราสาทเมืองต่ำ
  วัฒนธรรมจังหวัด
  เกษตรจังหวัด
  ราชภัฎ
  ตำรวจจังหวัด
  สินค้า OTOP

 
<<ปปส.>>
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

Riverside Probate
Riverside Probate

 

การไหว้ครูและการร่ายรำมวยไทย

 “ครู“คือผู้ที่สอนให้ศิษย์มีความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ครูจึงเป็นผู้มีพระคุณต่อศิษย์ บรรพบุรุษไทยแต่โบราณสอนเอาไว้ว่า ศิษย์ต้องเคารพต่อครูด้วยกาย  วาจา และจิตใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง นอกจากนั้นต้องเคารพต่อผู้ที่มีพระคุณ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพยึดมั่น การดำรงชีวิตจึงจะเป็นศิริมงคลต่อตนเอง จะประกอบการใดๆ ก็จะเจริญก้าวหน้ากลับตรงกันข้ามถ้าศิษย์คนใดไม่ปฏิบัติจะไม่เป็นศิริมงคลและจะประกอบการใดๆ ก็จะไม่เจริญ ด้วยความเชื่อมั่นในคำสอนนี้เองจึงถือปฏิบัติกันมาและตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน

“มงคล“นักมวยต้องสวมมงคลก่อนจึงทำการไหว้ครูและร่ายรำ ทั้งนี้เพราะมงคลเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ที่ครูอาจารย์ได้ทำการปลุกเสกเวทมนตร์คาถาลงในมงคล นักมวยและนักรบสมัยโบราณก่อนชกมวยและก่อนออกทำการสู้รบกับข้าศึกต้องสวมมงคลทุกครั้ง เพราะถือว่ามงคลเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้ชนะคู่ต่อสู้ได้ ด้วยความเชื่อถือจึงได้ปฏิบัติต่อเนื่องและตกทอดกันมา และถือเป็นประเพณีนิยม

ร่ายรำ

:: เหตุผลที่มีการไหว้ครูมีดังนี้ ::

1.เพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกาย ให้ทุกส่วนของร่างกายได้เตรียมพร้อมก่อน

2.เพื่อเป็นการกระตุ้นทางจิตใจ ให้ฮึกเหิมคึกคะนองทำลายขวัญคู่ต่อสู้

3.เพื่อเป็นการบอกกล่าว เคารพคารวะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ตนเคารพยึดมั่นดังเช่น ร่ายรำท่าพรหมสี่หน้า ร่ายรำท่านารายณ์ขว้างจักร ร่ายรำท่าหนุมานถวายแหวน หรือจะให้อ่อนช้อยและสวยงาม เช่น ร่ายรำท่าสาวน้อยประแป้ง ร่ายรำท่านกยูงรำแพน หรือจะเดินเพื่อเตรียมพร้อมในการต่อสู้เช่น ย่างสามขุม ย่างสุขเกษมเสือย่าง–ม้าย่องเป็นต้นทั้งนี้บรรพบุรุษแต่โบราณได้เป็นผู้ริเริ่ม และตกทอดกันมาจนทุกวันนี้

4.เพื่อเป็นการสำรวจพื้นที่ก่อน ทั้งนี้เพราะการชกมวยสมัยก่อนนั้น ชกกันบนสนามบนพื้นหญ้าพื้นดินอาจมีหลุมหรือร่องหรืออื่นๆ ที่ทำให้ไม่ปลอดภัย อาจพลาดท่าเสียทีคู่ต่อสู้เพราะสนามได้ ดังนั้นจึงมีการร่ายรำเพื่อสำรวจสนามก่อน มิได้ชกบนเวทีราบเรียบปูด้วยผ้าใบอย่างทุกวันนี้

<<ไหว้ครูก่อนการชก>>
:: ท่าที่นิยมใช้ในการไหว้ครู ::

1.หงส์เหิร
2.ยูงฟ้อนหาง
3.สอดสร้อยมาลา
4.พระรามแผลงศร
5.พยัคฆ์ตามกวาง
6.เสือลากหาง
7.สาวน้อยประแป้ง


 

 

 
 
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ จัดทำโดย webmaster:waithongdee@yahoo.co.th Tel.08-4827-1907, 08-4836-8604
This Website is best view in Internet Explorer 5.5 or above with 800 x 600 high color and medium font.